Over het CPMV algemeen

De Stichting Certificeringsinstituut Plaagdierbeheersing Milieu en Volksgezondheid (CPMV) is op 7 januari 2004 opgericht door de branchevereningingen NVPB (Nederlandse Vereniging van Plaagdiermanagementbedrijven, tot medio 2006 AVO en NVO) en NVRD (Nederlandse Vereniging van Afval- en Reinigingsmanagement).

Het CPMV verkreeg op 27 februari 2004 een licentie van het Ministerie van VROM voor het afnemen van examens en uitgifte c.q. verlenging van het bewijs van vakbekwaamheid Bestrijdingstechnicus dierplaag- en houtrotverwekkende schimmelbestrijding.

Contact

CPMV

Postbus 403

6700 AK Wageningen

 

Tel: (026) 339 11 14

Mobiel: 06 132 144 94

E-mail: info@verwijder-dit.cpmv.nl

Puntenoverzicht

http://www.cpmvoverzicht.nl