Starterlicentie

Algemeen

Per 1 januari 2014 is de starterlicentie, voor het beheersen van plaagdieren en houtaantastende organismen, opgenomen in de Regeling Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden, bijlage VI, onderdeel C

Om in het bezit te komen van een starterlicentie voor het beheersen van plaagdieren en houtaantastende organismen dient u zich aan te melden voor het theorie-examen starterlicentie.

De eindtermen voor het theorie-examen starterlicentie zijn:

de kandidaat kan

  • de werking van de meest belangrijke toxicologische groepen en bijbehorende risico's benoemen
  • de meest voorkomende plaagdieren en houtaantastende organismen herkennen
  • etiketten van biociden lezen, begrijpen en toepassen
  • zich de meest voorkomende beheersingsmethoden eigen maken
  • de benodigde biociden voor een beheersing veilig toepassen en daarbij de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken
  • schriftelijk of digitaal rapporteren over door haar/hem uitgevoerde werkzaamheden

 

Het theorie-examen bestaat uit 30 meerkeuze vragen.

De maximale tijdsduur van het examen bedraagt 45 minuten.

Informatie over opleiding starterlicentie

Klipperaak 2C

2411 ND BODEGRAVEN

Telefoon: (0172) 20 00 00

Of klik hier om naar de website te gaan

 

 

Contact

CPMV

Postbus 403

6700 AK Wageningen

 

Tel: (026) 339 11 14

Mobiel: 06 132 144 94

E-mail: info@verwijder-dit.cpmv.nl

Puntenoverzicht

http://www.cpmvoverzicht.nl