Praktijkexamen plaagdierbeheerser

Algemeen

 

Het praktijkexamen, tezamen met het eerder, doch niet langer dan één jaar geleden, afgelegde theorie-examen, dient ter verkrijging van het bewijs van vakbekwaamheid voor het beheersen van plaagdieren en houtaantastende organismen, zoals die genoemd wordt in de Infrastructuur en Milieu-regeling bewijs van vakbekwaamheid voor het beheersen van plaagdieren en houtaantastende organismen.

Bij het praktijkexamen worden 2 praktijkopdrachten gekozen uit 3 gebieden:

  • knaagdierbeheersing
  • beheersing kruipende insecten
  • beheersing vliegende insecten

 

De duur van het praktijkexamen bedraagt 75 minuten.

Indien u geslaagd bent voor dit examen komt u in het bezit van het bewijs van vakbekwaamheid voor het beheersen van plaagdieren en houtaantastende organismen. De geldigheidsduur van dit bewijs van vakbekwaamheid bedraagt 5 jaar.

Contact

CPMV

Postbus 403

6700 AK Wageningen

 

Tel: (026) 339 11 14

Mobiel: 06 132 144 94

E-mail: info@verwijder-dit.cpmv.nl

Puntenoverzicht

http://www.cpmvoverzicht.nl